III KONGRES PSIHIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Važni datumi

Naziv Datumi
Rok za dostavljanje apstrakta 2012-06-01 00:00:00
Rok za prijavu učešća 2012-06-01 00:00:00
Rok za dostavljanje radova
Početak konferencije 2012-10-12 00:00:00
Završetak konferencije 2012-10-15 00:00:00